Filer och struktur.

I mappen som programmet installeras i ska följande finnas
 • Icons - Mapp som innehåller de ikoner som används i programmet
 • Hemauto.exe - Det kompilerade programmet
 • Home.bmp - Bakgrundsbild då vy 'Hus' väljs för att visa enheter
 • Home.db - Databasen som innehåller alla enheter och aktiviteter
 • HomeHelp.chm - Innehåller informationen som visas då 'Hjälp' väljs från Hemauto.exe
 • Home.log - Innehåller informationen som finns i 'Logg'-fönstret i programmet
 • TransTB.ctl - Modul för att få mörkgrå verkygslist
Filer som behövs för installation av programmet
 • COMCAT.DLL,$(WinSysPathSysFile)
 • VB6STKIT.DLL,$(WinSysPathSysFile)
 • ASYCFILT.DLL,$(WinSysPathSysFile)
 • OLEPRO32.DLL,$(WinSysPathSysFile)
 • OLEAUT32.DLL,$(WinSysPathSysFile)
 • STDOLE2.TLB,$(WinSysPathSysFile)
 • MSVBVM60.DLL,$(WinSysPathSysFile)
Filer som behövs för programmet
 • Home.db,$(AppPath)
 • home.bmp,$(AppPath)
 • TransTB.ctl,$(AppPath)
 • HEMAUTO.EXE,$(AppPath)
 • HomeHelp.chm,$(AppPath)
 • SysTray.ocx,$(WinSysPath)
 • CM11A.OCX,$(WinSysPath)
 • COMCTL32.OCX,$(WinSysPath)
 • COMCT332.OCX,$(WinSysPath)
 • MSCOMCT2.OCX,$(WinSysPath)
 • MSCOMCTL.OCX,$(WinSysPath)
 • COMDLG32.OCX,$(WinSysPath)