Vad är X10?

Historia

1970 startade en grupp ingenjörer företaget Pico Electronics i Glenrothes, Skottland. Pico revolutionerade kalkylator industrin genom att utveckla den första en-chip räkneapparaten, de flesta räkneapparater på den tiden använde minst 5 integrerade kretsar (IC). Pico fortsatte att utveckla en serie med kalkylator kretsar som tillverkades av General Instrument och såldes till räkneapparattillverkare så som Casio. När priset på kalkylatorkretsar började dala bestämde Pico sig för att satsa på att utveckla komersiella produkter istället för att satsa på bara IC.

1974 utvecklade Pico ingenjörerna en skiv-växlare som kunde välja spår på vanliga vinyl LP. Skiv-växlaren kunde fjärrstyras via ett system utvecklat av Pico som använde ultraljudsignaler. Detta ledde till ideen att fjärrstyra belysning och apparater.

1975 såg X10 dagens ljus. Namnet kommer av att det var Picos tionde projekt. De hade arbetat med 8 olika kalkylator IC och skiv-växlaren var projekt X-9. Konceptet att använda existerande strömförsörjning för att skicka signaler som styr belysning och apparater föddes.

Styrsignalerna moduleras med en frekvens på 125 kHz över elnätet. Till systemet finns fjärrkontroller, datormodem, apparatmoduler, strömbrytare, sensorer med mera.

För att läsa mer om tekniken bakom X10 se på Wikipedia