X10-styrprogram skrivet i Visual Basic.

Splash-screen när programmet startar. Indikator som följer laddning av ikoner, inläsning av registerposter, inläsning av databas med enheter och aktiviteter. Kolla frmMain - Sub Form_Load för mer detaljer.

HemAutoSplash

I slutet av programuppstarten kommer följande dialogruta för uppkoppling av X10-modem. Default är att programmet letar efter modemet på serieport 1 (com 1), annan port går att välja under 'Verktyg' -' Inställningar'.

HemAuto Init X10

När programmet startar läggs även en ikon till i fältet vid klockan. SysTray Imgage Om programfönstret stängs med krysset uppe i höger hörn göms fönstret men programmet körs fortfarande. Fönstret öppnas igen genom att klicka på husikonen vid klockan. Funktionen finns i modulen SysTray.ocx.

Det finns två olika möjligeter att visa de olika enheterna med programmet. I verktygslisten är det knapparna 'Hus' och 'Detajer' som används för att välja vy.

Vy Hus

Vy Detaljer

När en enhet väljs genom att klicka på den så visas de olika aktiviteterna som är kopplade till enheten i fönstret längs ner.

Alla aktiviteter för de olika enheterna som finns lagrade i databasen kan visas genom att klicka på 'Händelser' i listen till väster.

HemAuto Aktiviteter

De olika verktygsfälten kan visas, gömmas eller modiferas från menyn under 'Visa'.

 

Om du gör förbättringar i koden, maila dem gärna så läggs de ut på hemsidan.