Beräkning av gravitationen på en viss latitud


Ge latituden (grader.minuter eller grader,minuter beroende på datorns inställning)

Resultat