TopBarW.gif (1693 bytes)

Stratusupplösning

Stratus efter snöfall

Orografiska stratus

Blandningsdimma

Vind på 10 m

QFE/QNH

Måltryck

Astronomiska beräkningar

Solen upp/ner

Gravitation

Ljudhastighet

Omräkningar

Relativ fuktighet

Kyleffekt

Värmeindex