Beräkning av vindavkylningstemperatur


Temp

eratur Vindhastighet (m/s)0 m/s1 m/s2 m/s3 m/s4 m/s5 m/s6 m/s7 m/s8 m/s9 m/s10 m/s11 m/s12 m/s13 m/s14 m/s15 m/s16 m/s17 m/s18 m/s19 m/s20 m/s Verklig temperaturVerklig temperatur
Klicka på skalan till vänster för att ändraKlicka på skalan till vänster för att ändra

 

Klicka på skalan för att ändra temperatur

Fakta om vindavkylning