Molnbas i utgångsläget: m
Temperatur: °C
Daggpunkt: °C
Hävningshöjd: m
Inversionsöversida/molntopp: m
 

Beräkna orografiska stratus


Värdet 9999 = molnbasen blir högre än översidan
Värdet noll = marknära