Datum (yyyy-mm-dd) --  Start tid:

Ort:   Lat:   Lon:

Temperatur: Upp 1 gradNer 1 grad  °C

Daggpunkt: Upp 1 gradNer 1 grad  °C

Marktryck: Upp 1 hPaNer 1 hPa  hPa

Låga moln. Bas: Upp 10 meterNer 10 meter     Topp: Upp 10 meterNer 10 meter meter

Högre moln: Mängd:    Höjd:

Tidpunkt förändring av högre moln:

Efter förändring: Mängd:    Höjd:

Dis över låga moln:

Inversion molnens översida: Upp 1 gradNer 1 grad  °C

Fuktindex över låga moln:     Vind >15 km/h

Albedo: Upp 1Ner 1  Lista med typiska albedo värden                Våt mark/blöt snö

Beräkna stratusupplösning    AutoUpdate


Använd UTC i diagram